Kristaus kalno pamokslo palaiminimų įžvalgos

Kristaus kalno pamokslo
palaiminimų įžvalgos
 
…ko norite, kad jums darytų žmonės,
ir jūs patys jiems darykite, – moko Viešpats
 
Esame pašaukti laimingam gyvenimui čia žemėje ir amžinybėje. Tačiau tiek žemiškoji, tiek amžinoji laimė pasiekiama tik tuomet, kai žmogus gyvena santarvėje su Dievu. Skaityti toliau

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną, – liepia Viešpats

Stebint mūsų šiandienos gyvenimą ir žmonių elgesį, galima susidaryti įspūdį, kad begalinėje Visatoje egzistuoja dvi viena nuo kitos nepriklausomos ir nesusietos realybės. Viena – Dievo sukurta Dangaus karalija su šventaisiais ir mūsų protėviais ir antroji – sukurta žemė su visa kūrinija, tame tarpe ir žmogumi. Skaityti toliau